تبلیغات
پایگاه مقاومت شهید امینی - اعجاز اسلام از نگاه دانشمندان غرب


طبق تحقیقات انجام شده از منظر درون دینی، اسلام، دین تكامل یافته پیامبران الهی  است که توانست با معجزه جاوید الهی خود, انقلاب فرهنگی  در سراسر دنیا ایجاد کند  و به طرز معجزه آسایی تحولات عظیمی در شبه جزیره عربستان ایجاد کند. برای مثال حضرت محمد(ص) در بیابان های سوزان عربستان که عرب جاهل بدنبال زنده به گور کردن دخترانشان، جنگ، غارت و خونریزی بود توانست انقلاب فرهنگی ایجاد کند.

این انقلاب فرهنگی به حدی بود که تمام دانشمندان غرب در برابر آن سر تسلیم فرود آوردند و با تشکیل گروهی در پی علت رمز این انقلاب فرهنگی بودند تا متوجه شوند اسلام چگونه توانست به این اندازه تحولات فرهنگی در قبایل عربستان و کشورهای مسلمان ایجاد کند.

یکی از خاورشناسان معروف آلمانی به نام "نولدکه" طی تحقیقاتی ادعا کرد:

بلاغت قرآن با سادگی که دارد فضیلت آن به اوج کمال رسیده و به واسطه این کتاب ملتی متمدن از قبایل وحشی و بی تربیت ایجاد گردید و به دنیا تعلیم و تربیت آموختند.[۱]

درست چند سال بعد از تحقیق خاورشناس معروف آلمانی یکی از کشیشان اروپا به نام "پرلامنس " ادعای دیگر کرد.

وی در تحقیقات گسترده خود به این نتیجه رسید که قرآن نه تنها عرب را داخل اسلام نمود بلکه در حدود سیصد گونه ملت از ملل مختلفه در آن داخل کرده و روز به روز سایه قرآن بر تمام آفریقا و آسیا پهن تر میشود در صورتی که تمامی مبشرین غرب فقط در حال نظاره هستند و کاری از دستشان بر نمی آید.[۲]

اینجاست که پی به سخنان گهربار ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت الله خامنه ای میبریم که بارها فرمودند:

انس با قرآن، معرفت اسلامی را در ذهن ما قویتر و عمیقتر می کند . بدبختی جوامع اسلامی، به خاطر دوری از قرآن و حقایق و معارف آن است. آن کسانی از مسلمانان که معانی قرآن را نمی فهمند و با آن انس ندارند، وضعشان معلوم است. حتی کسانی هم که زبان قرآن، زبان آنهاست و آن را می فهمند، به خاطر عدم تدبر در آیات قرآن، با حقایق قرآنی آشنا نمی شوند و انس نمی گیرند. می بینید که آیه ی «لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا» یعنی خداوند مؤمنین را زیردست و زبون کفار قرار نداده است - در کشورهای عربی و به وسیله ی مردم عرب زبان در دنیا خوانده می شود، اما به آن عمل نمی گردد . در آیات قرآن، توجه و تنبه و تدبر نیست؛ لذا کشورهای اسلامی عقب مانده اند.

انس با قرآن، یعنی قرآن را خواندن و باز خواندن و باز خواندن و در مفاهیم قرآنی تدبر کردن و آنها را فهمیدن . فارسی زبانها می توانند از ترجمه ی قرآن استفاده کنند و کلمات قرآنی را به طور تقریب بفهمند و مضامین آیات قرآن را دریابند و در آنها فکر و تأمل کنند .
اگر در آیات قرآن تأمل بکنیم، اراده و استقامت ما قویتر و بیشتر از این خواهد شد . همین آیات قرآنی است که توانست در روزگاری، انسانهایی را تربیت کند که با دنیای کفر و ظلمات بستیزند . همین معارف است که ملت بزرگ ما را وادار کرد و مجهز نمود که با دنیای مدرن مظلم جاهلیت - جاهلیت مدرن و جاهلیت قرن بیستم - مقابله کند . امیدواریم که ملت ما روز به روز به قرآن و حقایق قرآنی نزدیکتر بشوند.[۳]

آری انسان به راحتی میتواند معجزه ابدی قرآن را درک کند و با انس با قرآن اعجاز آن را تجربه کند و از این  معجزه اسلام برای نزدیک شدن به معبود خود استفاده کند و با قرآن تغیراتی عظیم در خود به وجود آورده به نحوی که دنیا سرتسلیم در برابر او فرود آورد همانطور که بزرگان ما با استفاده از قرآن و سخنان اهلبیت دنیا را شیفته خود کردند و با کمترین امکانات جهان را به تسخیر خود درآوردند.

بدون شک قرآن را میتوان  معجزه بزرگ اسلام نام برد که اعجاز آن اکنون در تمام کشورهای جهان به راحتی مشاهده میشود.

منابع:

۱-قرآن از نگاه دانشمندان غرب صفحه ۳۵

۲-همان صفحه ۳۷

۳-بیانات حضزت آیت الله خامنه ای در محفل انس با قرآن ۲۴.۴.۱۳۸۹
طبقه بندی: اخبار فرهنگی و اجتماعی،

تاریخ : یکشنبه 15 دی 1392 | 04:30 ب.ظ | نویسنده : دزفولیان | نظرات